Fenilketonüri

 • Fenilketonüri Yayınları
 • LNAA supplementation improves executive functions in diet non-compliant PKU adolescents

  Burcu Öztürk Hişmi1 ,2 , Zeynep Tüzün3 , Hülya Gökmen Özel4 , Özlem Ünal1 , Serap Sivri1 , Ali Dursun1 , Turgay Coşkun1 , Ayşegül Tokatlı1
  1 Hacettepe University Children’s Hospital, Pediatric Metabolic Disorders & Nutrition, Ankara, Turkey
  2 Gaziantep Children’s Hospital, Gaziantep, Turkey
  3 Hacettepe University Children’s Hospital, Adolescent Medicine, Ankara, Turkey
  4 Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Ankara, Turkey

Uluslararası Katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 1-4 Mayıs 2013, Eskişehir, PKU Tedavisinde LNAA'ların Rolü Sempozyumu

Prof Dr Serap (Kalkanoğlu) Sivri
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma Bilim Dalı
Doç. Dr. Hülya Gökmen Özel
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü